Nyheter

Klikk på bildet for mer informasjon om Kambodagen


Nytt styre i Kambo Vel

Kari Jones har dessverre måttet trekke seg fra styrevervet i Kambo Vel, og etter konstituerende styremøte i går ser styresammensetningen nå slik ut:

Styreleder:
Arno Rasmussen, Kulpeåsen 71, 1539 Moss
arno.rasmussen@broadpark.no– 909 28 628

Nestleder:
Victor Taaje, Kamboveien 48, 1538 Moss
vtaaje@gmail.com-982 55 331

Sekretær:
Susanne Asmyr, Akeleyes vei 5, 1539 Moss
susanne079@gmail.com– 452 53 060

Kasserer:
Michael Baker, Stubbeløkkveien 58 B, 1538 Moss
michael.baker@online.no– 900 44 454

Styremedlemmer:
Beate Brucki, Kamboveien 18, 1538 Moss
brucki_kambo@hotmail.com– 472 45 882

Annette Håkonsen, Kantåsen 25, 1536 Moss
annette.hakonsen@nemko.com– 982 95 609


Årsmøte Kambo vel 22. mars 2018

Årsmøtet ble gjennomført torsdag 22. mars 2018. Det ble valgt inn nytt styre.

Styreleder:
Arno Rasmussen, Kulpeåsen 71, 1539 Moss
arno.rasmussen@broadpark.no– 909 28 628

Nestleder:
Victor Taaje, Kamboveien 48, 1538 Moss
vtaaje@gmail.com-982 55 331

Sekretær:
Kari Trolltun Jones, Kamboveien 21, 1538 Moss
kari.jones@live.no– 406 10 489

Kasserer:
Michael Baker, Stubbeløkkveien 58 B, 1538 Moss
michael.baker@online.no– 900 44 454

Styremedlemmer:
Beate Brucki, Kamboveien 18, 1538 Moss
brucki_kambo@hotmail.com– 472 45 882

Susanne Asmyr, Akeleyes vei 5, 1539 Moss
susanne079@gmail.com– 452 53 060

Annette Håkonsen, Kantåsen 25, 1536 Moss
annette.hakonsen@nemko.com– 982 95 609


Innkalling til årsmøte i Kambo Vel