Bli medlem

Medlemskontigenten er for tiden satt til kr. 195,- pr. år.

For å bli medlem kan du innbetale dette beløpet til vårt kontonummer 7119.63.03949.
Husk å merke innbetalingen med navn, adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse.
Du kan også benytte vårt kontaktskjema her eller ettersende adresse, telefonnummer og e-postadresse til vår e-post: post@kambovel.com

Du kan også finne oss på Vipps. Søk opp Kambodagen, eller søk på bedrift #16001, Kambo Vel.

Skulle det være noe du lurer på rundt medlemskap i Kambo vel, eller om du har saker å ta opp med oss, kan du sende en e-post til post@kambovel.com eller ta direkte kontakt med en i styret.