Om oss

Velkommen til Kambo Vel

Hva er Kambo Vel?

Kambo Vel er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber for at Kambo og nordre bydel skal være et flott sted å bo og leve. Vi vil at innbyggerne skal være stolte av bydelen og med glede kunne fortelle andre om hvor de bor. Kambo er den bydelen i Moss som vil ha den største veksten i de kommende årene, med opptil 1500 nye boenheter. Kambo Vel er en aktiv høringsinstans for Moss Kommune.

Hvem er Kambo Vel?

Kambo Vel er en interesseorganisasjon som finansieres gjennom medlemmeskontigent. Vi har et styre, som består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Øverste myndighet er årsmøtet.

Formål og virkemidler

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området, og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Kambo Vel skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. Vi skal også søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

Hvilke saker jobber vi med?

Kambo Vel avgir høringsuttalelser til Moss Kommune vedrørende bygge- og reguleringssaker. Vi jobber kontinuerlig med Kambo sitt omdømme. Vi arrangerer Kambodagen hvert år. Det jobbes med boken om Mosseskogen. Kambo Vel er aktiv pådriver for å finne gode løsninger i saken om høyspentledningen og svømmehall i området.

Vi tar også opp innkomne saker fra medlemmer og andre. Vi tar tak i de sakene vi mener vi bør gjøre noe med og gir en begrunnet tilbakemelding på de sakene vi føler at Kambo Vel ikke bør engasjere seg i.

Medlem i Kambo Vel?

Som medlem i Kambo Vel, støtter du en forening som jobber for deg og ditt nærområde. Du får mulighet til å ta del i denne jobben og til å påvirke. I tillegg jobber vi med å få på plass medlemsfordeler som gjør det enda mer fordelaktig å være medlem.

Ta kontakt på post@kambovel.com så ordner vi det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *