Arkiv


Nytt styre etter årsmøtet

Hvis dere går inn på denne linken, ser dere det nye styret som ble valgt på årsmøtet som ble avholdt 17. mars.


Åpent Informasjonsmøte om Reguleringsplan for Kambo

Torsdag 17. mars kl. 18:00 arrangerer Kambo Vel og Moss kommune et åpent folkemøte om forslag til reguleringsplan for området rundt Kambo stasjon. Reguleringsforslaget dekker området fra NSO og ned til Møllebakken.
Møtet holdes på Nøkkeland skole. Fra Moss kommune kommer blant annet byplanlegger Terje Pettersen og miljøvernsjef Knut Bjørndalen, samt en representant fra konsulentfirmaet som kommunen har benyttet.
Her har du mulighet til å stille spørsmål til kommunens representanter og til å si din mening om reguleringsforslaget.

Aktuelle saksdokumenter finner du her:
http://www.moss.kommune.no/filOversikt.aspx?MId1=17955&FilkategoriId=558

Alle er hjertelig velkommen!


Informasjonsmøte og årsmøte 2016

Det vil i år også bli avholdt et informasjonsmøte i forkant av årsmøtet. Årets informasjonsmøte vil handle om den nye reguleringsplanen for Kambo og Moss kommune vil være representert for å informere og svare på spørsmål. Informasjonsmøtet starter kl. 18:00 og alle er velkomne på møtet.

Årsmøtet starter kl. 20:00 samme dag. Vi gjør oppmerksom på at du må være betalende medlem for å kunne delta på årsmøtet.

Samtidig minner vi om årskontingenten for 2016, som vi ber om at blir betalt til konto 7119.63.03949 innen 10. mars.
ALLE SOM HAR BETALT KONTINGENTEN INNEN FRISTEN BLIR MED I TREKNINGEN AV 3 HYGGELIGE PREMIER!

Det vil bli enkel bevertning på møtene.

Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med oss på post@kambovel.com


INNKALLING TIL Årsmøte 2016 for Kambo Vel

I henhold til vedtektenes § 7.1 bekjentgjøres hermed årsmøtet 2016, som finner sted på Nøkkeland skole 17. mars, jfr. vedlagte dagsorden.
Vi gjør oppmerksom på at årsmøtets åpning kan bli noe forsinket fordi Kambo Vel og Moss kommune arrangerer et åpent informasjonsmøte om reguleringsplaner for Kambo i forkant av årsmøtet og dette informasjonsmøtet kan gå noe utover de planlagte tidsrammene.

Vi gjør også oppmerksom på at FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE MOTTATT AV STYRET INNEN 7. MARS!

Eventuelle forslag sendes styret på post@kambovel.com

Vi ønsker velkommen til årsmøtet og til informasjonsmøtet 17. mars! Mer detaljert informasjon følger senere.

Hilsen
Styret i Kambo Vel

Innkalling årsmøte


Årsmøte 2016 for Kambo Vel

Vi avholder årsmøte torsdag 17. mars. I tilknytning til dette møtet, vil det også bli arrangert ett informasjonsmøte om de nylig vedtatte utbygningsplanene for Kambo. Dette informasjonsmøtet holdes i samarbeide med Moss kommune. Vi kommer nærmere tilbake til tidspunkt for møtene

Vi gjør oppmerksom på at du må være betalende medlem for å kunne delta på selve årsmøtet i velforeningen. Det vil bli utdelt en innbetalingsgiro i nærmeste fremtid. Du finner også informasjon om hvordan du blir medlem hos oss her: Bli medlem


Folkemøte om flytting av kraftledningene Kambo-Moss

Mandag 12. oktober kl. 19:00 skal det avholdes folkemøte om flytting av kraftledningene Kambo-Moss. Det er NVE som avholder møtet. Se infoskriv om folkemøtet her: Folkemøte flytting høyspentenSkjermbilde 2015-09-29 kl. 20.05.13


Dugnad – rydding i akebakken i luen

Vi ønsker å invitere til dugnad i akebakken i Luen. Søndag 18. oktober kl. 12:00 samles vi i akebakken på Luen, bak gressbanen ved Nøkkeland skole. Vi bestiller container fra Moss kommune og sørger for å klargjøre bakken til vinterens gleder. Vi håper at så mange som mulig stiller, med godt humør og gjerne litt redskaper. Kambo Vel stiller med pølse og saft. Det er ikke noen påmelding, men bare å møte opp fra kl. 12.

Er det noe du lurer på om dette, kan du sende en e-post til post@kambovel.com

Vel møtt til dugnad!


Endring i styrets sammensetning

Da vi har fått frafall på to av våre styremedlemmer, har våre varamedlemmer nå gått inn som fullverdige styremedlemmer.

Se styret for ny sammensetning.