Boken om Mosseskogen

bestilling av Boken om Mosseskogen

Prisen for boken er kr. 470,-

Betaling kan skje på følgende måte:
– med VIPPS til: Vippsnummer #16001 eller søk opp «Kambodagen»,
– direkte til direkte til Kambo Vels bankkonto 1503.16.18875,
– kontant ved levering.

Husk å merke betalingen tydelig med betalers navn (samme navn som på bestillingen!).

Boken blir levert når betalingen er registrert inn. Vi tar kontakt på telefon for å avtale.